top of page

Group

Public·8 members
Isaiah Gonzalez
Isaiah Gonzalez

Pazury Pancerne Z II Wojny Еwiatowej


W czasie wielkanocy zdarzyło mi się przeczytać ciekawą książkę którą można odnieść do obecnej sytuacji mającej miejsce na Ukrainie. W tej książce chociaż wydanej przez IPN opisano reakcje prasy polskiej na kryzys w Czechosłowacji co ciekawsze konsekwentnie wspierały Czechosłowację do końca prasa ludowa i socjalistyczna, piłsudczykowska konserwatywna endecka błędną politykę polską. Proponuję, żeby wszyscy, którzy tak gorąco popierają tutaj banderowców przeczytali sobie jakąkolwiek książkę o tym co się działo na Wołyniu w okresie II wojny światowej choćby 3 tomową pracę Władysława i Ewy Siemaszko. Co do tych z Xportalu są narodowcami nie popieram ich ale uważam, że w kwestii tego co się dzieje na Ukrainie to oni a nie prasa głównego nurtu mają rację. Warto pamiętać, że ci wszyscy majdanowcy to właściwie są ugrupowania, które odwołują się do UPA i ideologii Doncowa. Teraz ponieważ jest im to przydatne łaszą się do Polaków ale gdy sytuacja się zmieni będziemy mieli wojnę na wschodniej granicy i to nie z Rosją ale właśnie z banderowcami. Przypomnijcie sobie może wywiad jednego z przywódców ugrupowania Tiahymuka udzielonego rzeczypospolitej w czasie majdanu w której ten pan negował zbrodnie dokonane na Wołyniu i głosił, że Ukraina będzie dążyła do zagarnięcia południowej części Małopolski. Weźcie takze pod uwagę wypowiedź niejakiego Ołeha Ljaszko głoszącego że po oczyszczeniu Noworosji z terrorystów wojna będzie trwała dalej gdyż część terytoriów ukraińskich znajduje się pod obcą okupacją Polski Mołdawii i Rumunii.
Pazury pancerne z II wojny Е›wiatowej

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page